Strona główna

Spółka Partnerska „Gorzkiewicz & Buczkowski Adwokaci” powstała w celu świadczenia najwyższej jakości usług prawnych dla osób fizycznych oraz podmiotów gospodarczych. Działamy wedle zasad, które wytyczają nam cele i sposób ich realizacji.

Wierzymy, że zaufanie pomiędzy Klientem a Adwokatem jest podstawą przy świadczeniu pomocy prawnej, dlatego nasze relacje z Klientami opieramy na uczciwości, wzajemnym szacunku i jak najlepszej komunikacji.

Mając na względzie szczególny charakter świadczonych usług prawnych w ramach praktyki adwokackiej przywiązujemy w swojej działalności wyjątkową wagę do zapewnienia Klientowi pełnego bezpieczeństwa i świadomości, że wszelkie przekazane nam informacje pozostaną bezwzględnie poufne zarówno w trakcie świadczenia pomocy prawnej, jak i po ustaniu wiążącego nas z Klientem stosunku prawnego.

Jesteśmy głęboko przekonani, że zapewnienie Klientom profesjonalnej obsługi prawnej nie byłoby możliwe, bez najwyższej staranności leżącej u podstaw każdej czynności przedsiębranej w zakresie działalności Kancelarii. Z tego względu naszą pracę cechuje profesjonalizm i pełne zaangażowanie w każdym aspekcie jej wykonywania.

Hołdując wieloletniemu dorobkowi Adwokatury w naszej pracy kierujemy się wypracowanymi zasadami wykonywania zawodu Adwokata z uwzględnieniem zasad etyki i godności zawodu wierząc, że wykonując zawód zaufania publicznego spoczywają na nas szczególne obowiązki moralne.

Celem nadrzędnym i bezwzględnym priorytetem naszego działania, osiąganym poprzez najwyższą jakość świadczonej pomocy prawnej przy uwzględnieniu zasad sztuki wykonywania zawodu Adwokata oraz powyższych reguł działania jest dobro Klienta.